УДРУЖЕЊЕ ЛАРИНГЕКТОМИСАНИХ ПАЦИЈЕНАТА СРБИЈЕ
ПРИСТУПНИЦА

Ovim izražavam svoju zelju i saopstavam odluku da stupim u članstvo UDRUŽENJA LARINGEKTOMISANIH PACIJENATA SRBIJE.
U granicama svojih mogućnosti daću pun doprinos u radu Udruženja.

OSNOVNI PODACI O ČLANU UDRUŽENJA: