Удржење ларингектомисаних пацијената Србије основано је 04.01.2013. Тренутни број чланова Удружења је 236.  Редовни састанци се одржавају сваког четвртка од 10 до 12 часова у Поликлиниц Клинике (соба бр. 10)  за ОРЛ и МФХ Клиничког центра Србије у Београду, Пастерова бр 2 .

            Рак грла није тако ретка болест. Годишње у Србији оболи око 500 особа, углавном се ради о мушкарцима, најчешће између 50 и 70 година, са тенденцом повећања броја оболелих међу младима и женама. Ларингектомисани пацијенти су особе којима је због рака грла одстрањен део гркљана ( парцијална ларингектомија) или цео гркљан ( тотална ларингектомија). Често ова терапија буде допуњена радио и хемотерапијом. Због операције су или потпуно изгубили природни начин говора ( тотална ларингектомија) или је квалитет гласа и говора нарушен. Већина ових пацијената има трахеостому- привремени или трајни отвор на врату кроз који дишу. Присутан је и поремећај гутања различитог степена. Постоје три начина успсотављања говора после тоталне ларингектомије- езофагусни глас и говор као најбоље решење, уградња говорне протезе и говор помоћу електронског помагала- електроларинкс.

            Основни циљ рада Удружења јесте помоћ пацијентима оболелим од рака грла, као и члановима њихових породица. Истовремено, Удружење својим активностима делује у циљу превенције, односно спречавања настанка обољења, здравственим просвећивањем и утицајем на оне који још имају времена да променом животних навика и начина понашања избегну рак грла. Ради се о:

  • стручној помоћи коју пружа медицинско и немедицинско особље укључено у лечење ових пацијената ( лекари специјалисти ларинголози и фонијатри, логопеди, клинички психолози и медицинске сестре),
  • међусобној помоћи коју ови пацијенти, као и чланови њихових породица пружају једни другима у виду размене искустава у погледу свакодневног живота и проблема које ова болест доноси,
  • заштити права пацијената у области остваривања здравствене заштите и других права по основи рада (пацијенти којима је учињена тотална ларингектомија имају право на телесно оштећење од 80%),
  • сарадњи са другим сличним удружењима у земљи и иностранству,
  • активном учешћу у борби против зависности од никотина,
  • обавештавању јавности о посебним потребама ларингектомисаних пацијената
  • активном учешћу у стручним предавањима, семинарима и сличним скуповима

            На овај начин, бригом о сваком пацијенту од момента када сазна за болест, па током дуготрајног лечења које за собом оставља примарни хендикеп у смислу битно поремећене способности комуникације, а често и трајни поремећај дисања и гутања, Удружење омогућује сваком од њих адекватну ресоцијализацију, па тако и бољитак за цвелокупну заједницу.

            Удружењу могу да приступе сви пацијенти оболели од рака грла ( на почетку, у току и после завршеног лечења, било да се ради о потпуном или делимичном уклањању гркљана, или лечењу радио или хемотерапијом или комбинацијом ових видова лечења), као и чланови њихових породица, коначно и сви заинтересовани грађани.

Бранко Шабановић
председник удружења