• ПРОМУКЛОСТ
  • ОТЕЖАНО СПАВАЊЕ HA РАВНОЈ ПОДЛОЗИ ОТЕЖАНО ГУТАЊЕ
  • ОТЕЖАНО ДИСАЊЕ
  • ПАЦИЈЕНТ JE УПЛАШЕН, ОРОШЕН ХЛАДНИМ ЗНОЈЕМ И ЦИЈАНОТИЧАН.
  • ОТЕЖАНА КОМУНИКАЦИЈА

АНАМНЕЗА AKO JE МОГУЋА КОМУНИКАЦИЈА.
ИНДИРЕКТНИ И ДИРЕКТНИ ПРЕГЛЕД ЛАРИНКСА.
ЛАРИНГОМИКРОСКОПИЈА САУЗИМАЊЕМ ИСЕЧКА И ХП ВЕРИФИКАЦИЈА

Поставите нам питање а најчешћа питања као и најважније одговоре приказаћемо на овој страници